Begrænset livstidsgaranti

Begrænset livstidsgaranti

Denne begrænsede livstidsgaranti dækker balancehjælpeprodukter af mærket Steady Stick til fordel for den oprindelige detailkøber ("oprindelige køber") i de tidsperioder, der er angivet nedenfor.

Denne garanti ophører, når den oprindelige køber sælger eller på anden måde overfører produktet til en anden person.

Med forbehold for Steady Sticks inspektion af produktet, vil Steady Stick afhjælpe defekter i materialer og/eller udførelse ved at reparere eller udskifte, efter Steady Sticks valg, det defekte produkt uden beregning af dele eller arbejde, underlagt de begrænsninger og undtagelser, der er beskrevet i denne garanti . Steady Stick kan efter eget valg vælge ikke at reparere eller erstatte et defekt produkt, i hvilket tilfælde Steady Stick vil udstede til den oprindelige køber, efter Steady Sticks valg, enten en refusion svarende til købsprisen betalt for produktet, eller en kredit, der skal bruges til køb af nye Steady Stick-produkter.

Denne garanti dækker ikke problemer forårsaget af normal slitage (herunder, men ikke begrænset til, ridser, buler, rifter eller æstetisk oxidation af overflader eller naturlig nedbrydning af farver og materialer over længere tid og brug), kommerciel brug, ulykker , ulovlig drift eller ændringer eller reparationer, der ikke er udført eller godkendt af Steady Stick. Derudover dækker denne garanti ikke problemer som følge af forhold uden for Steady Sticks kontrol, herunder, men ikke begrænset til, tyveri, misbrug, overbelastning eller manglende montering, montering eller brug af produktet i overensstemmelse med Steady Sticks skriftlige instruktioner eller retningslinjer inkluderet i produktet eller stillet til rådighed for den oprindelige køber.

Denne Steady Stick-garanti dækker ikke skader på ikke-Steady Stick-produkter. Hvis et produkt menes at være defekt, skal den oprindelige køber kontakte Steady Stick via e-mail på customerservice@steady-stick.com, som vil give den oprindelige køber instruktioner om, hvordan man fortsætter. Ved at kontakte Steady Stick direkte via e-mail, vil en Steady Stick-repræsentant give den oprindelige køber passende instruktioner til returnering af produktet til Steady Stick. Den oprindelige køber er ansvarlig for omkostningerne ved at sende produktet til Steady Stick. For at modtage en afhjælpning under denne garanti er købsbevis i form af en original købsfaktura eller kvittering strengt påkrævet. Denne begrænsede garanti gælder for alle solgte produkter.

Ansvarsbegrænsning

REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF ET DEFEKT PRODUKT, ELLER UDSTEDELSE AF EN REFUSION ELLER KREDIT (SOM BESTEMT AF STEADY STICK), ER DEN ORIGINELE KØBERS EKSKLUSIVE RETSMIDDEL UNDER DENNE GARANTI. SKADE ELLER SKADE PÅ DEN ORIGINELLE KØBER, PÅ HANS ELLER HENDES KAJAK, PEDALDREV, KØRETØJ, LAST ELLER EJENDOM OG/ELLER EN ANDEN PERSON ELLER EJENDOM ER IKKE DÆKKET AF DENNE GARANTI. DENNE GARANTI ER UDTRYKKELIG UDTAGET I STEDET FOR ENHVER OG ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE GARANTIER, UANSET MULIGT ELLER SKRIFTLIG.

STEADY STICKS ENESTE ANSVAR ER BEGRÆNSET TIL RETSMIDDELEN ANGIVET OVENFOR. STEADY STICK VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPELISKE ELLER STRAFISKE SKADER ELLER FOR NOGEN ANDRE SKADER AF ENHVER ART ELLER ART (INKLUSIVE, MEN IKKE LIOST). NOGLE STATER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT.

Produktionsfejl kan dukke op på nyere produkter eller tidligt i produktets levetid. Hver situation er forskellig, og det er op til Steady Sticks skøn at afgøre, om et produkt har en fabrikationsfejl, eller om det lider under slitage.

I tilfælde af, at et produkt har en fabrikationsfejl, kan Steady Stick vælge at reparere i stedet for at udskifte varen. Hvis et produkt kan repareres, vil Steady Stick give instruktioner til den oprindelige køber om, hvordan man fortsætter.

For yderligere detaljer, se venligst vores:

Vores garantiside

Side om retur- og refusionspolitik